Farma Slavík Mokrýšov

Jsme rodinná farma, nacházející se v pardubickém kraji.  Pokud byste nás chtěli navštívit, najdete nás v malé vesničce jménem Mokrýšov. Na naší farmě se zabýváme rostlinou i živočišnou výrobou, obhospodařujeme cca 60ha orné půdy a 60ha TTP, které jsou z větší části tvořeny pastvinami.

Farmu založil Zbyněk Slavík.
Nyní se o farmu starají jeho dva synové. O živočišnou výrobu se stará mladší z bratrů Leoš Slavík, který chová skot plemene Charolais. Naše stádo se skládá přibližně z 30 matek a každoročně pro obrat stáda necháváme 5  jalovic. Ostatní jalovice prodáváme jako plemenné. Naopak plemenní býci se přesouvají do odchoven. 

Rostlinou výrobu má na starost starší z bratrů Rostislav Slavík. Na polích pěstujeme obiloviny, slámu používáme jako stelivo pro skot, který je odchováván na hluboké podestýlce. Dále pěstujeme pícniny na orné půdě, které využíváme jako krmivo pro skot.