Na naší farmě každoročně vyprodukujeme okolo 15 plemenných býků a většina je po odstavu následně přesunuta do odchoven. Naši býci jsou narozeni v období, které odpovídá 1. a 2. turnusu v odchovnách a v letošním roce jsou umístěni na OPB Osík u Litomyšle a OPB Horní Dubňany. Býci okolo 15 měsíců věku prochází základním výběrem a následně jdou do dražby.